Solitär är ett mellanting mellan träd och buske med betoning på träd. De är tänkta att stå ensamma, Karaktäristiskt är en stam på någon eller några dm. De är omplanterade minst tre gånger på friland.

Halvsolitär är ett mellanting mellan buske och träd med betoning på buske. Dess huvudgrenar börjar närmare mark och är fler än fem på hela buskträdet. De är dock inte täta som en traditionell buske utan är mer skir i sina egenskaper.

Stambuskträd har odlats på större avstånd och är inte uppstammade. Grenar börjar minst 80 cm ovan mark. Genomgående stam 

Co=containerodlad i kruka.

C=kruka i liter.
K=odlad på friland.

Ungträd är ett träd som har flera grenar närmare mark på en genomgående stam. Oftast odlade i kruka.
Storleken räknas i topphöjd från tänkt marknivå.

Högstam är kvalité om hur lång stammen är vid leverans, Denna höjd behålls under trädets livslängd och ökar enbart i tjocklek  och endast några procent i höjd. Stads- och alléträd tillhör denna kvalité.

Stamhöjd är en frisiktshöjd utan grenar. Träden kan vara ympade Y* eller av rotäkta sort.


Häck är beroende på höjd ett eller tvååriga. Säljs som barrotade men vid större kvalité även planterade i
kruka. Dessa plantor sätts tätare, ofta med 30-45 cm avstånd.

Busk är odlade i krukor och anges i höjdstorlek om cm. De är oftast mellan tre och fem år. Större storlekar kan levereras från friland och kallas då K ej Co.

GiSelA, B9 och Pixy har alla alla svagväxande grundstammar för frukt- träd. Det ger ett mer än hälften så stort träd som ett normalt. Det ger även  skörd redan de första åren. De vanliga frukt- trädens bottenymp kallas A-kvalité och avgör hur krafigväxande sorten är.