Välj växter för er klimatzon

Välj material till uteplatser - miljö
IMG_1134 IMG_1205 IMG_1242 IMG_1306
 • Växter väljer ni enligt zonkarta
 • Vid val av växter är zonkartan till hjälp. Lokalt kan ett mikroklimat ge sänkt zon och ett utsatt ge en ökad. Därför är det av vikt att välja rätt klimatanpassade växter.
 • Växter väljer ni enligt tilltänkt sluthöjd
 • Med rätt val av sluthöjd för vald växt får man mindre underhåll.
 • Växter väljs utifrån kvalité
 • Kvalité är växtens uppbyggnad och i många avseenden egenskaper.
 • Växter väljer man med tanke på växtplats och växters förutsättningar
 • Rätt växt på rätt ställe. Växters egenskaper är också beroende på om de kan stå som solitär, i grupp eller kräver större ytor som park eller landskap.
 • Materialval
 • Välj mellan  trä- och/eller stenmaterial. Oregelbunden eller kantbeskuren skiffer, kalksten och sandsten. Mindre eller större betongsten och natursten för mur, infart. uteplats och terrass. Gjutjärnstolpar och armaturer med olika funktion och belysningseffekt.   
 • Professionell hjälp
 • Design, växt- och materialval.